Bisikletli Ulaşım Derneği’nin (Bisuder) Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarihi Cuma günü saat 11.00’da Dernek Merkezi olan Bornova Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi (Koşukavak 4169/2 Sok. No:5 Bornova İZMİR) adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 08.04.2023 tarihi Cumartesi günü Saat: 11.00’da aynı yerde gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantı çağrısının dernek web sayfasından, sosyal medyadan ve üyelerin kayıt olurken verdiği iletişim adresleri üzerinden yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1) Üye aidat borcu olmayan üyelerin Hazirun Listesini imzalaması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Yönetim ve Denetim kurulu organları seçilmesi
5) Üye aidatlarının kaldırılması ile ilgili tüzük değişikliği için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi
6) Diğer yazılı önergelerin alınması, dilek ve temennilerin görüşülmesi
7) Kapanış
Üyelerimizin Olağan Genel Kurula Katılabilmeleri için 2023 Mart ayına kadar üye aidatlarını ödemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak için Dernek Sekreteri Caner Çetinkaya’ya veya dernek e-posta bisikletliulasimdernegi@gmail.com adresinden ulaşabilirler.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir